Základná škola sv. Svorada a Benedikta

NEZABUDNITE NA DUŠE Z OČISTCA

Od 1. – 8. Novembra je možné získať plnomocné odpustky pre duše z očistca.

Podmienky:

  1. Navštíviť cintorín alebo kostol s kryptou (Katedrála, Kláštor, Kalvária, Piaristi)
  2. Pomodliť sa za duše z očistca
Novinky v kocke