Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Projekt

Milí rodičia!

Naša škola môže získať finančný grant vo výške 1000 eur,

ktorý chceme použiť na zakúpenie nových lavíc pre naše deti.

Podmienkou získania grantu je naša finančná spoluúčasť vo výške 500 eur,  ktoré musíme vyzbierať do 15. februára.

V tejto súvislosti  Vás prosíme o podporu nášho projektu.

Váš finančný dar môžete odovzdať triednym učiteľom alebo vychovávateľom v ŠKD.

Za Vašu podporu  Vám vopred ďakujeme!

Novinky v kocke