Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Rok Sedembolestnej Panny Márie

MILÍ RODIČIA, STARÍ RODIČIA, ŽIACI A SÚRODENCI!

 Všetci ste srdečne pozvaní, prežiť spolu s nami pôst 2014 a sprevádzať Sedembolestnú Pannu Máriu.

Pôst - Rok Sedembolestnej Panny Márie

Počas pôstu chceme rozmýšľať nad bolesťami Panny Márie a utešovať ju tým, že sa zúčastníme na sv. omši a tým vytiahneme vždy jeden meč z jej srdca.

 

  

Kde? V Kláštornom kostole.

Kedy?

1.meč     7.3. piatok o 8.00 hod.

2.meč     12.3.      streda o 7.15 hod.

3.meč     19.3.      streda o 8.00 hod.

4.meč     26.3.      streda o 7.15 hod.

5.meč     2.4.         streda o 7.15 hod.

6.meč     9.4.         streda o 7.15 hod.

7.meč     16.4.      Krížová cesta

 

Žiaci II. stupňa sa môžu zúčastniť na poklone cez druhú prestávku o 9.35 hod. v šk. kaplnke.

Študentské krížové cesty nielen pre mladých- každý štvrtok o 19.00 hod. na Kalvárii!

Novinky v kocke