Základná škola sv. Svorada a Benedikta

CLIL

V tomto školskom roku robíme v našej škole prvé pokusy s metodikou CLIL. CLIL je integrované vyučovanie cudzieho jazyka a odborných predmetov. V praxi to znamená, že používame angličtinu v jednej časti hodiny nejazykového premetu. Cieľom tejto metodiky je nielen zlepšenie úrovne cudzieho jazyka, ale aj komplexnejšie vnímanie odborného predmetu. Je to nenásilná forma učenia cudzieho jazyka, pretože žiaci môžu aj na otázky učiteľa v angličtine odpovedať po slovensky a sú skúšaní v slovenčine, pokiaľ sami nechcú prezentovať niečo aj po anglicky.

 U nás využívame CLIL na prírodovede, biológii, matematike a náboženstve. Keď som začala na náboženstve rozprávať po anglicky, žiaci boli prekvapení a najskôr neboli z toho veľmi nadšení. Ale pri opakovaní, odpovedaní a tvorení tajničiek predsa viacerí použili anglické slová. Sama som bola milo prekvapená, keď mi jeden žiak povedal, že sviatosť birmovania (confirmation) si zapamätal vďaka počítačovej hre, kde má slovo potvrdiť (confirm). V 5. B sme sa učili o modlitbe ruženca a pripravili sme nástenku s jednotlivými ružencami a príslušnými tajomstvami.

Novinky v kocke