Základná škola sv. Svorada a Benedikta

40 hodinová adorácia

40 hodinová adorácia za život

Drahí priatelia !

Všetkých by som Vás chcel srdečne pozvať na adoráciu za život. Dvere našej internátnej kaplnky sú otvorené pre každého, kto by chcel stráviť s Ježišom čas v modlitbe a v tichosti.

 

Hlavné úmysly adorácie za život sú:

- za ženy, ktoré rozmýšľajú o potrate, aby si ponechali dieťatko

- poďakovanie za dar života každého z nás

- za obnovu rodín

- odprosenie za hriechy proti životu, zo strany lekárov, zákonodarcov, médií

a zástupcov verejného života 

 

Podrobnejšie informácie o 40-hodinovej adorácii :

 25.marec

15.00 hod.                  Svätá omša na internáte

16.00 hod.                  Začiatok poklony

20.00 hod.                  Spoločná adorácia (modlitba ruženca života)

 

26.marec

15.00 hod.                  Spoločná hodina Božieho milosrdenstva

20.00 hod.                  Spoločná adorácia

 

27.marec

7.00 hod.                    Svätá omša v internátnej kaplnke

 

„Počas štvrťhodiny hlbokej poklony pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou si urobil viac, než všetkými dobrými dielami počas celého dňa.“

(sv.Alfonz Mária Liguori)

Čo je to 40-hodinová modlitba ?

Je to osobitná forma eucharistickej pobožnosti, ktorá siaha do starých kresťanských čias Cirkvi. Jej pôvod je v Jeruzaleme, kde vznikla tradícia bdenia pri Božom hrobe po dobu 40 hodín až do zmŕtvychvstania. Vždy sa potom pri Božom hrobe vystavovala zahalená Sviatosť Oltárna. Neskôr sa táto poklona rozšírila do Talianska, Ríma a odtiaľ do celej Cirkvi a to nielen počas bdenia pri svätom hrobe ale aj viackrát do roka pri rôznych príležitostiach

V r.1539 potvrdil pápež Pavol III. Túto formu modlitby ako spôsob modlitby za verejné záujmy. Jej silu pocítili i svätí ako napr. Karol Boromejský a Filip Neri, ktorí sa na základe vlastných skúseností veľmi zasadzovali za nepretržitú poklonu.

V čom spočíva 40-hodinová modlitba ?

V tom, že počas 40 hodín bude nepretržite vystavená Sviatosť Oltárna – Eucharistia ku adorácii a počas 40 hodín bude stále niekto na poklone.

40-hodinová modlitba 

S kňazským požehnaním

P. Peter M. Šabo

Novinky v kocke