Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Testovanie 9

Informácia o výsledkoch našej základnej školy v testovaní deviatakov 2014

S radosťou oznamujeme, že naša Základná škola sv. Svorada a Benedikta v Nitre dosiahla v školskom roku 2013/2014 vynikajúce úspechy v testovaní deviatakov. 

 

Predmet

Percentuálna úspešnosť

Percentil školy

Slovenský jazyk a literatúra

72,71

91,91

Matematika

72,21

94,48

 

 

Percentil školy – vyjadruje umiestnenie školy medzi všetkými školami, na ktorých sa administroval vybraný test. Percentil školy vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo výsledok horší ako porovnávaná škola. Napríklad, 90. percentil školy interpretujeme tak, že 90 % zo zúčastnených škôl dosiahlo horší výsledok v danom teste ako uvedená škola.

 

 Tieto výsledky znamenajú nasledovné umiestnenie našej základnej školy:

 A.   V meste Nitra (všetky štátne i cirkevné školy)         

                            SJL       3. miesto

                            MAT     1. miesto

 B.   V rámci cirkevných ZŠ Slovenska (spolu ich je 85)

                               SJL             15. miesto

                                MAT           10. miesto

  

V rámci všetkých škôl celého Slovenska mali

najlepšie výsledky z obidvoch predmetov

opäť cirkevné základné školy!

  

Podrobnejšie informácie:     www.nucem.sk    v sekcii  Výsledky testovaní

Novinky v kocke