Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Poďakovanie

 

 

 

 

 

 

 

Nadačný fond Slovenskej Sporiteľne

Nadácia Pontis: Projekt - Tvorivé dielne

 Koncom minulého školského roka 2013/2014 naša škola realizovala projekt Slovenskej Sporiteľne na vybavenie multimediálnej miestnosti. Projekt bol zameraný predovšetkým na vytvorenie priestorov, kde by sa mohli realizovať stretnutia rodičov so žiakmi a starými rodičmi. Realizáciou tohto projektu sme chceli skultúrniť prostredie, kde žiaci môžu pre rodičov a starých rodičov prezentovať svoje talenty, či už v divadelnej oblasti, či svojimi šikovnými rúčkami, alebo len milým neformálnym stretnutím.

Do projektu boli zapojení aj samotní rodičia, ktorí ho svojimi príspevkami podporili.

Dnes nám táto miestnosť už v mnohom poslúžila a preto sa chceme na tomto mieste poďakovať Slovenskej sporiteľni a jaj nadácii Pontis, že nám poskytla možnosť takúto miestnosť zriadiť.

Novinky v kocke