Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Spojenej katolíckej školy v Nitre oznamuje žiakom i rodičom, že podľa § 150 ods. 5 Zákona 245/2008 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov z prevádzkových dôvodov udeľuje žiakom gymnázia i základnej školy

 

riaditeľské voľno na deň 8. januára 2016.

 

V tento deň nebude v prevádzke ani materská škola.

Nástup do školy bude pre všetkých až v pondelok 11. januára 2016.

 

                                                                                                               Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.

                                                                                                                       riaditeľ školy

Novinky v kocke