Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ponuka krúžkov

DSC_2472.JPG – 2.11 MB

 

Vážení rodičia,

 v školskom roku 2019/2020

otvárame krúžky.

  

POPLATOK ZA KRÚŽKY:

 Za 1.krúžok:  Vzdelávací poukaz

 Za ďalšie krúžky: 3,- € na mesiac alebo podľa zadania

 

 Čítaj viac 

 

  

 

 

 Názov krúžku

Ročník

Termín

Vyučujúci

 Anglický jazyk

1.A

 

Mgr. Cintulová

 Anglický jazyk

1.B

 

Mgr. Cintulová

 Anglický jazyk

2.A

 

Mgr. Cintulová

 Anglický jazyk

2.B

 

Mgr. Rajtarová

 Zábavná nemčina

1. - 4. roč.

streda

14:00 - 15:30

Mgr. Matejková

 Hravá ruština

3. - 5. roč.

utorok

14:30 - 15:30

vych. Mgr.Kuklišová

 Folklórny krúžok, prihlasovanie po   plenárnom RS ZŠ u Mgr. Šutkovej

1. - 5. roč.

streda

14:45 - 16:10

telocvičňa ZŠ

Mgr. Šutková, ZUŠ Rosinského Nitra

 Hudobno-dramatický krúžok

2.+3. roč.

štvrtok

13:00 - 14:30

Mgr. Caleková

 Spevokol

2. - 9. roč.

pondelok

13:00 - 14:00

Mgr. Petra Margaréta Škultétyová

 Futbal

1. - 4. roč.

utorok

14:30 - 15:30

telocvičňa ZŠ

vdp. Mgr. Peter Šabo

 Florbal

1. - 4. roč.

pondelok

13:30 - 14:30

telocvičňa ZŠ

vdp. Mgr. Peter Šabo

 Vybíjaná

5. - 7. roč.

štvrtok

13:30 - 15:00

Mgr. Hatinová

 Futbal

5. - 9. roč.

utorok

15:30 - 16:30

vdp. Mgr. Peter Šabo

 Komunikačné zručnosti 

 (cvičenia zo SJL)

9. roč.

utorok + streda

13:45 - 15:45

Mgr. Kratochvílová

 Duchovno-kreatívny krúžok

4. - 9. roč.

štvrtok

13:30 - 15:00

Mgr. Mária Agáta Šebová

 Matematický krúžok

9. roč.

streda + štvrtok 

13:45 - 15:45

Mgr. Bírošová

 Turistický krúžok

5. - 9. roč.

sobota

vdp. Mgr. Peter Šabo

 Lego krúžok, prihlášky cez   www.tvorivestavebnice.sk

1. - 4. roč.

štvrtok

14:00 - 15:00

(začiatok 3.októbra)

 

 Flauta

2. - 5. roč.

utorok 14:00 - 15:00

streda 13:30 - 14:30

 Veronika Žuk-Olszewska

 

Novinky v kocke