Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Na hodinách biológie

Aj žiaci z V. A dokázali, že vedia vytvoriť krásne  projekty  na hodinu biológie.  A tak  priniesli do triedy  tiež trochu prírody . Svojim spolužiakom predstavili rôzne ihličnaté a listnaté dreviny.

Fotogaléria 1

Žiaci z V.B prostredníctvom svojich krásnych projektov priniesli na hodinu biológie trochu živej prírody. Svojim spolužiakom predstavili rôzne ihličnaté a listnaté dreviny. Fotogaléria 2

 

Žiačky zo VI.A vytvorili veselé taniere plných vitamínov z rozličných druhov ovocia. Fotogaléria 3

Žiaci z VIII.A zhotovili z rôzneho materiálu krásne makety sopiek. Svojim spolužiakom predviedli aj imitáciu aktívnej sopky. Fotogaléria 4

(foto a text: PaedDr.Beáta Szὅcsová)

Novinky v kocke