Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Hviezdoslavov Kubín 2016/2017 (2.stupeň)

„Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je láska, rozkož  svätá...“

Dňa 9.2.2017 sa uskutočnilo školské kolo HK. Sviatok slova si uctili všetci žiaci, ktorí už boli víťazmi triednych kôl. Výkony prednášajúcich boli pozoruhodné, mnohí  načerpali nové skúsenosti a poznatky. Porota rozhodla, že reprezentovať za jednotlivé kategórie nás pôjdu títo žiaci:

 

  

2. kat. poézia: Anička Chrtianska, 5.A -1. miesto

2. kat. próza: Emka Doláková, 6.A - 1. miesto

3. kat. poézia: Nicole Guzmická, 9.A - 1. miesto

3.kat. próza: Jana Michaela Kopecká, 9.A - 1.miesto

Ďalšie miesta obsadili:

PRÓZA

2.kat.:  2.miesto: Hanka Kováčová - 5.B, Branko Matuščin - 5.A

           3.miesto: Emka Bírová - 6.A

3. kat.: 2. miesto: Terezka Petríková - 8.A

           3. miesto: Tamarka Lieskovská - 7.A, Tánička Boháčiková - 7.A

POÉZIA

2.kat.:  2.meisto: Lukáš Pastier - 5.B

           2.miesto: Pavol Prišegen - 5.A

           3.miesto: Monika Nerečová - 5.A

3.kat.:  2.miesto: Alžbetka Moravčíková - 9.A

           3.miesto: Tamara Begerová - 7.A

 

Blahoželáme! „Len schody chrámové, len schody chrámové sú slová..."

 

Fotogaléria 

(text, foto: Mgr. Ivica Gulišová, Mgr. Gabriela Kratochvílová)

 

 

Novinky v kocke