Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Naša malá - veľká víťazka

Julka Vojtechová tento rok preslávila meno našej školy na Slovensku a trošku i v zahraničí. Podarilo sa jej na jubilejnom 25. ročníku celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO, získať ČESTNÉ UZNANIE v 1. kategórii. Na preberanie ocenenia ju prišli podporiť rodičia do Nových Zámkov 2. júna. Písala, čo zažila - účinkovanie v našej školskej divadelnej hre v ruinách Zoborského kláštora sv. Hypolita. 

Tu sa dozvedela, kde sa narodilo písmo a vznikla reč. V práci píše: ,,Keby kamene vedeli rozprávať, každý jeden v Nitre by vám rozpovedal históriu o Cyrilovi a Metodovi. Priniesli nám písmo, reč i vieru. Tak keď prídete do Nitry, dobre počúvajte, možno aj vám kamene niečo povedia." 

Fotogaléria

Pripravila: Mgr. Ivica Gulišová

Novinky v kocke