Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Oznam školskej jedálne

Upozorňujeme rodičov,

 

ktorí počas prázdnin pozastavili platby za stravné, že v auguste treba
znova zadať trvalý príkaz v banke, najneskoršie do 24.8.2017.
Ak žiak má zaplatené stravné do 28.8.2017 (platba je pripísaná na našom účte), bude automaticky prihlásený v septembri na stravu. (varí sa od 5.9. Kto nebude mať záujem o obed musí sa odhlásiť cez systém).
Ak žiak nebude mať zaplatené stravné do 28.8.2017 (platba nie je pripísaná na našom účte), nebude prihlásený automaticky v septembri na stravu.

Platby pripísané na náš účet po tomto termíne zaregistrujeme na konto dieťaťa, ale dieťa nie je automaticky prihlásené na stravu.
Rodič, ktorý zaplatí stravné po 28.8. 2017, musí dieťa prihlásiť na stravu cez internet alebo osobne u vedúcej jedálne.
Č.t. 037/7721698

Novinky v kocke