Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vynikajúce výsledky v testovaní deviatakov T9

Naši deviataci dosiahli excelentné výsledky v testovaní deviatakov T9. V okrese Nitra sa umiestnili spomedzi všetkých základných škôl na prvom mieste z matematiky a na druhom mieste zo slovenského jazyka. Výsledky z testovania sú síce len jedným z viacerých ukazovateľov kvality školy, skrýva sa však za nimi usilovná príprava žiakov,  práca učiteľov, hlavne p. učiteľky Mgr. Bírošovej a Mgr. Gulišovej, ale i mnohých ďalších pedagógov, za čo im srdečne ďakujem.

 

 

Matematika

Slovenský jazyk

Percentuálna úspešnosť

73%

73,8%

Percentil

94,3

93,6

Priemer SR

55,9%

63,0%

Poradie v okrese Nitra

1.

2.

 

Verím, že Pán bude naďalej požehnávať našu školu a žiaci budú pokračovať vo výborných výsledkoch na stredných školách, čo im zo srdca prajem a vyprosujem.

 

PaedDr. Ján Šunderlík, PhD.

Novinky v kocke