Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Náboj Junior

Už druhý krát sme sa zúčastnili na súťaži Náboj Junior. Je určená pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac logických úloh. Reprezentanti v tíme č. 1: Alexandra Blažková, Dominika Rácová, Tamara Lieskovská, Filip Tichanský a v tíme č.2: Leyla Rose Hanzen, Miroslav Černák, Samuel Krajčír, Jakub Vrchovský. Zažili sme pekné chvíle plné nadšenia a odhaľovania skrytých nápadov v našich šedých bunkách. Práca v skupine bola naozaj zábavná. Vďaka žiakom za ochotu nebáť sa popasovať aj s netradičnými a náročnými úlohami.

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. B. Farkašová)

Novinky v kocke