Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Veselé spomienky na smutný dátum

Moji drahí kolegovia, žiaci, rodičia, priatelia školy, páter Peter, zdravotníci, záchranári, rehoľné sestry, celé spoločenstvo.

Práve uplynul rok od môjho životného jubilea a rok od mojej "smrti". Klinickej! Inak by ste nečítali tieto riadky.

 

"Srdce je orgán dutý,

do tela umne vkutý..."

 

O srdci vieme toho veľa z medicíny, literatúry, náboženstva, jazykovedy, srdce je sídlom emócií, lásky a spolu s dušou utvárajú podstatu človeka. Keď sa zastaví, človek zomiera. Smútime, plačeme, aj keď vieme, že nás to v závere života čaká všetkých. Kedy to ale bude?

To vie len Boh!

Pred rokom som prišla autom do školy, vyšla schodmi na prvé poschodie. Náhle mi oťaželi nohy, pocit nevýslovnej únavy ma donútil sadnúť si pred zborovňou. To bola moja posledná spomienka na tomto svete. Po 3 dňoch som sa prebrala v nemocnici s množstvom prístrojov, zdravotníkov a môj mozog nechápal, čo sa stalo. Vy to už viete, ja tiež. Viackrát bola moja túžba všetkým poďakovať. Žiaľ, stále som nevedela nájsť tie správne slová, až teraz:

 Viem, že život sa môže ukončiť kedykoľvek.

...Biblia hovorí pravdu o živote po živote..

...modlitba má väčšiu silu, ako sme schopní pochopiť a uveriť jej...

...LÁSKA, DOBRO, ANJELI  medzi ľuďmi existujú a my máme slobodnú vôľu prijať ich do života...

...jestvuje miesto, kde ľudia, čo za života šírili ZLO, tam veľmi trpia, tak som sa za nich vrúcne modlila...

...dobrému človeku slúži všetko na dobré: či zdravie - či choroba, či šťastie - či nešťastie, či bohatstvo - či chudoba, či radosť - či žiaľ...

Na záver sa vám chcem poďakovať za modlitby, listy, kresby, návštevy, podporu.  

S hlbokou vďakou spomínam na krásne roky prežité za katedrou, medzi vami, pri nácvikoch divadelných hier, písaní scenárov, tvorbe násteniek.

Môj zážitok na prahu života potvrdzuje to, čo hovorí Biblia o posmrtnom živote. Niekto nás tam čaká, miluje a naozaj bude chcieť vedieť, ako sme žili. Najväčšou hodnotou je VIERA, DOBRO, LÁSKA. Ja to už viem a po zvyšok života to budem vyprosovať pre VÁS, moji drahí. Teraz už mám čas na všetko.

                                                                             S láskou

                                                                             Vaša p.učiteľka a kolegyňa Ivica Gulišová

 

PS: Nikto nás tak nemiluje ako Boh Otec, Ježiš Kristus, Matka Božia.

Proste ich o pomoc cez Ducha Svätého. Dostane sa VÁM!

Požehnané Vianoce a Nový rok 2020.

Novinky v kocke