Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Šaliansky Maťko

V piatok 24.1.2020 sa uskutočnilo Krajské kolo v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko v Dome Matice slovenskej v Nitre. Zúčastnilo sa na ňom vysoký počet súťažiacich v troch kategóriách. Reprezentant našej školy Samuel Zanovit  zo VII.A triedy obsadil výborné 3.miesto v III.kategórii s povesťou o oravskej riečke Párnica od spisovateľa Antona Habovštiaka.

Samkovi srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov, aby využil svoj talent  aj v ďalších recitačných súťažiach.

(text, foto: Mgr. G. Kratochvílová)

 

Novinky v kocke