Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Oznam pre piatakov a deviatakov

Oznamujeme rodičom IX.A, V.A, V.B triedy, ktorých deti sa chystajú na stredné školy a osemročné gymnázia, že prihlášky na SŠ bude možné odovzdať v termíne

7. - 8. apríla 2020 v čase 8:00 – 11:00 v budove ZŠ.

Prihlášky musia byť podpísané žiakom a zákonným zástupcom (rodičom). Potvrdenie lekára sa nevyžaduje. Prosíme, aby prihlášky priniesol rodič osobne, nakoľko si prevezme zápisný lístok svojho dieťaťa.

Novinky v kocke