Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Veľkonočný pozdrav

PÁN JEŽIŠ KRISTUS VSTAL ZMŔTVYCH, ALELUJA!

 

Milí rodičia a priatelia,

 

blížia sa sviatky Veľkej noci, ktoré budeme tento rok sláviť inak ako zvyčajne, a predsa Pán Ježiš vstal z mŕtvych pre každého z nás a zvíťazil nad hriechom a smrťou, aby sme aj my mohli s ním povstať k životu!

Podobne ako prehovoril ku svojim apoštolom večer v prvý deň v týždni po svojom vzkriesení, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, a povedal im „Pokoj vám!“ hovorí to aj nám dnes.

Možno sa aj my cítime podobne, keď sme s rôznymi pocitmi za „zatvorenými dverami“, no aj nám hovorí Ježiš rovnako ako vtedy - „Pokoj vám!“

Dovoľte mi teda, aby som Vám v tomto duchu poprial požehnané sviatky Veľkej noci,  zároveň sa Vám poďakoval za Vašu priazeň, prejavenú či duchovne alebo materiálne, za akúkoľvek podporu, či spoluprácu.

Nech sú nastávajúce sviatky Veľkej noci pre každého z nás posilou vo viere, povzbudením v nádeji a najmä upevnením v láske, ktorá premáha strach a víťazí nad smrťou.

                                                                                            Mgr. Radoslav Rusnák

                                                                                                    riaditeľ SKŠ

V Nitre, 8.4.2020                                       

Novinky v kocke