Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Aktualizované tlačivo Vyhlásenie rodiča

Pri prvom nástupe alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, v období do konca šk. roka 2019/2020, predkladá rodič  písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Aktualizované tlačivo Vyhlásenie rodiča

Môžete si stiahnuť aj 

Potvrdenie dochádzky dieťaťa do a zo školy/ŠKD v čase od 1.- 30.6.2020 

Novinky v kocke