Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Poďakovanie

Milí žiaci, drahí kolegovia, vážení rodičia a priatelia školy!

 

Ukončili sme školský rok 2019/2020. Bol zložitý a ťažký, nakoľko sme zrazu museli prejsť na vzdelávanie, na ktoré nebol nikto z nás pripravený. Prezenčné vzdelávanie sa zmenilo na dištančné. Bolo spojené s mnohými problémami s technickým zabezpečením a v mnohých, najmä viacdetných rodinách, to spôsobilo určite nemalé množstvo problémov, možno aj napätých situácií.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým za ústretovosť, rýchle reakcie na zmeny v spôsobe výučby a hlavne za vašu spolupatričnosť.

Ďakujeme rodičom a najmä žiakom za pochopenie a disciplinovanosť pri dodržiavaní všetkých nariadení a opatrení spojených s obnovením prevádzky školy.

Chceme tiež poďakovať manželom Jenisovým, ktorí darovali našej škole ochranné štíty pre všetkých pedagogických zamestnancov našej školy.

Veľká vďaka a chvála patrí nášmu dobrotivému Bohu, ktorý nás aj cez tento ťažký čas previedol a sprevádzal svojím požehnaním a ochrannou rukou.

Všetkým vám zo srdca želáme požehnané dni prázdnin a dovoleniek.

 

Vedenie školy

Novinky v kocke