Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Jazykové kurzy v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia,

v spolupráci s jazykovou školou E-KU Nitra pripravujeme aj v novom školskom roku 2020/2021 jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka, ktoré budú v prípade dostatočného záujmu prebiehať priamo v priestoroch SKŠ Nitra (ZŠ sv. Svorada a Benedikta) v čase po vyučovaní, aj v rámci ŠKD.

V prípade ročníkov 1.–5. je predpokladaný čas konania kurzov pondelok/streda a utorok/štvrtok od 13:00 do 14:00 hod.

Pre starších žiakov budú kurzy organizované utorok/štvrtok v čase od 13:50 do 14:50, alebo v čase od 15:00 do 16:30 (čas konania pre jednotlivé skupiny bude upresnený prvý septembrový týždeň po vykonaní testovania a zaradení žiakov do skupín podľa úrovne ovládania jazyka).

Kurzy budú prebiehať podľa vzdelávacieho programu Súkromnej jazykovej školy E–KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie, Piaristická 2, Nitra. Súkromná jazyková škola E–KU Inštitút  je zaradená     v sieti škôl Slovenskej republiky a ponúka pre našich žiakov nasledovné jazykové kurzy:

Kurzy pre žiakov ZŠ 2.-5.ročník

Počet vyuč. hodín/polrok: 45

Rozvrh: 2 x 60 min. hod. (školné je prepočítané sadzbou za jednu vyuč. hod. = 45 min. )

Cena za polrok: 156 €, (3,46 €/vyuč. hod.) Zľava pre žiakov Spojenej katolíckej školy 10%

Počet poslucháčov v skup.: 8-10    

Miesto realizácie kurzov: priestory Spojenej katolíckej školy, Farská 19, Nitra

Učebná literatúra nie je v cene kurzu. Sada učebníc (učebnica + pracovný zošit) je určená pre celý školský rok. Cena sady učebníc: cca. 20-25€

Kurzy pre žiakov ZŠ 6.-9.ročník

Počet vyuč. hodín/polrok: 68

Rozvrh: 2 x 90 min. hod. (školné je prepočítané sadzbou za jednu vyuč. hod. = 45 min. )

Cena za polrok: 208 €, (3,06 €/vyuč. hod.) Zľava pre žiakov Spojenej katolíckej školy 10%

Počet poslucháčov v skupine.: 8-12                                                                                        

Miesto realizácie kurzov: priestory Spojenej katolíckej školy, Farská 19, Nitra.

Učebná literatúra nie je v cene kurzu. Sada učebníc (učebnica + pracovný zošit) je určená pre celý školský rok. Cena sady učebníc: cca. 25-30€

Jednotlivé kurzy  budú otvorené pod podmienkou minimálneho počtu 8 žiakov v skupine.

Vstupné testy sú naplánované na stredu  02. 09. 2020. O presnom čase a organizácii vstupného testovania Vás budeme informovať na stránke školy, prípadne na tel.  čísle 0915 205 803.

Prosíme tých rodičov, ktorí by mali záujem o kurzy pre svoje dieťa, aby  odpovedali na nižšie  uvedené otázky. Získané informácie nám poslúžia pri organizovaní vstupného testovania a pre zaradenie žiakov do skupín podľa veku a ročníka, ktorý žiak navštevuje.  Požadované informácie zašlite na mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..  

➔    Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka.

➔    Vek dieťaťa/žiaka.

➔    O aký jazykový kurz máte záujem?

a.) anglický jazyk

b.) nemecký jazyk

➔    Ktorý ročník a triedu na ZŠ navštevuje?

Tí žiaci, ktorí navštevovali jazykové kurzy  a informovali E-KU školu, že budú v kurzoch pokračovať, sú automaticky zaradení do skupín a preto nie je potrebné, aby na túto správu reagovali.

                                                                                          Vedenie ZŠ sv. Svorada a Benedikta

Novinky v kocke