Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Tlačivá k začiatku školského roka

Vážení rodičia,

 

pred začiatkom šk. roka 2020/2021 je povinnosťou zákonného zástupcu žiaka vyplniť Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.  Vyplnené tlačivá odovzdá rodič alebo žiak triednemu učiteľovi v stredu 2. 9. 2020. Tlačivá na stiahnutie: 

Zdravotný dotazník dieťaťa

Vyhlásenie zákonného zástupcu

V prípade, že si formuláre nemáte kde vytlačiť, budú k dispozícii vo vestibule školy 28.8.2020  a 31.8.2020  v čase od 7:30 do 14:00 hod.

Novinky v kocke