Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách Vám oznamujeme, že riaditeľ Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra

 

p o s k y t u j e  

z prevádzkových a organizačných dôvodov 

riaditeľské voľno dňa 14. 09. 2020 (pondelok) 

pre žiakov Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra .

 

Mgr. Radoslav Rusňák  - riaditeľ školy

Novinky v kocke