Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov 

 v školskom roku 2022/2023  

 

Čítaj viac 

 

  

Názov krúžku

Vyučujúci

Ročník

Termín

Spevokol

Sr. Petra Margaréta

2.-9. ročník

pondelok

13:45 - 14:45

Hudobno-dramatický

Mgr. Caleková

1.-4. ročník

pondelok 

13:30 – 15:00

Výtvarný

Mgr. Škultétyová

2.-3. ročník

štvrtok

13:30 – 14:30

Vybíjaná

Mgr. Melišková

3.-4. ročník

piatok    

13:30 - 14:30

Koordinačno – relaxačné cvičenia

Mgr. Baráthová

3.-4. ročník

streda

14:15-15:15

Stolný tenis

Mgr. Barčák

3.-5. ročník

štvrtok

13:30 – 14:30

Anglický jazyk

Mgr. Jakabová

1.A

utorok

5. hodina

Anglický jazyk

Mgr. Cintulová

2.A

streda

5. hodina

Anglický jazyk

Mgr. Šranková

2.B

piatok

5. hodina

Futbal

Mgr. Šabo – páter Peter

2.-4. ročník

pondelok

13:30 – 14:30

Vybíjaná

Mgr. Bottová

5.-7. ročník

utorok

13:45 - 15:00

Futbal

Mgr. Šabo – páter Peter

5.-9. ročník

pondelok

14:30 – 15:30

Podcastový krúžok

Mgr. Rajtarová

6.-9. ročník

streda

13:40 – 14:40

Varenie

Mgr. Šranková

5.-7. ročník

streda

13:30 – 14:30

Posunková reč

Mgr. Katrebová

5.-9. ročník

utorok

13:30 – 14:30

Literárno - dramatický

Mgr. Ondrušková

5. - 9. ročník

streda

13:30 – 14:30

Cvičenia zo SJL

Mgr. Slováková

9. ročník

streda: 12:45 - 14:45

štvrtok: 12:45 - 14:45

Matematický krúžok

Mgr. Lazová

9. ročník

streda: 12:45 - 14:45

štvrtok: 12:45 - 14:45

Nemecký jazyk

 

Mgr. Mária Cintulová

7.-8. ročník

štvrtok 7. hodina

 

 

Novinky v kocke