Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Opatrenia platné od 16. 09. 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,


v prílohe nájdete "Dodatok č. 1 k Pokynu riaditeľa školy na zabezpečenie prevádzky, vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí/žiakov školy v súvislosti so šírením COVID-19", ktorý je platný od 16. 09. 2020.

 

Dodatok od 16.09.2020

vedenie školy

Novinky v kocke