Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu 6.- 9. roč.

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov  riaditeľ školy  so súhlasom zriaďovateľa  

udeľuje  riaditeľské voľno

v termíne od 06. 10. 2020 do 09. 10. 2020  

pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ sv. Svorada a Benedikta.

 Riaditeľské voľno je udelené vzhľadom na epidemiologickú situáciu na škole v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 (pozitívne testovaný pedagogický zamestnanec školy) a s tým súvisiacej potrebe vykonania dezinfekcie priestorov školy. Podľa Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 08. 2020 sa poskytnuté voľno považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania. Vyučovanie v tieto dni  bude prebiehať dištančnou formou.

Mgr. Radoslav Rusňák

riaditeľ školy

Novinky v kocke