Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu 6.- 9. roč. - pokračuje

Vážení rodičia, milí žiaci!

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa

udeľuje riaditeľské voľno v termín od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020 pre žiakov 6.-9. ročníka ZŠ sv. Svorada a Benedikta

a pre žiakov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.

Riaditeľské voľno je udelené vzhľadom na epidemiologickú situáciu na škole v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Podľa Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 08. 2020 sa poskytnuté voľno považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania. Vyučovanie v tieto dni bude prebiehať dištančnou formou podľa podmienok určených riaditeľom školy. O organizácii dištančného vzdelávania Vás budeme informovať.

Mgr. Radoslav Rusňák
riaditeľ školy

Novinky v kocke