Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Aktuálny oznam

Vážení rodičia, žiaci,
na základe medializovaných informácií ministerstva školstva Vám oznamujeme nasledovné opatrenia:
1. žiaci základných škôl sa vyučujú prezenčne za sprísnených opatrení,
2. žiaci gymnázia od 12. 10. 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie (na základe rozhodnutia ministra),
3. nižšie ročníky osemročných gymnázií (prima – kvarta), ktoré korešpondujú s ročníkmi na základnej škole, budú fungovať v normálnom režime s povinným nosením rúšok,

4. Pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ a prvých ročníkov osemročného gymnázia (prima – kvarta) na našej škole, zostáva v platnosti mimoriadne prerušenie vyučovania na základe riaditeľského voľna v termíne od 12.10 . 2020 do 16. 10. 2020.

5. Rušia sa plavecké kurzy, lyžiarske kurzy, výlety či skupinová výučba. Školské kluby detí budú fungovať za sprísnených opatrení.
6. Výrazne sa odporúča nosenie rúšok na materských školách, pre prvý a druhý stupeň základných školách sú povinné. Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami.
Ďalšie informácie Vám sprostredkujeme po zverejnení oficiálnych rozhodnutí a odporúčaní ministerstva školstva a úradu verejného zdravotníctva.

Mgr. Radoslav Rusňák
riaditeľ školy
 
rozhodnutie ministra školstva SR:
Novinky v kocke