Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Začiatok školského roka

Milí žiaci,

 

školský rok 2021/2022 začneme vo štvrtok 2.9.2021 o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v kláštornom kostole Navštívenia Panny Márie.

Po svätej omši pôjdu prváci aj s rodičmi do svojich tried, pre ostatných žiakov vyučovanie nepokračuje.

V piatok 3.9.2021 začne vyučovanie o 8:00 hod. prvopiatkovou sv. omšou. Po omši pokračuje vyučovanie v triedach triednickou hodinou.

Novinky v kocke