Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Národný pochod za život- Košice 22.9.2013

Pochod za život je nádej pre národ....“ spieva sa v pesničke zloženej práve na túto príležitosť. A tak sme sa aj my 50ti pútnici vydali s nádejou v sobotu ráno do Košíc. Okrem nás tam bolo ďalších 100 tisíc! účastníkov. Samotnému pochodu predchádzalo množstvo akcií a podujatí, okrem sv.omší v každom kostole, nočnej poklony a modlitby sv.ruženca, to boli workshopy na zaujímavé a aktuálne témy. Samotný pochod bol odštartovaný v nedeľu gongom a slovami: „Poďme von a bojujem za život!“

Trasu dlhú 2,5 km doslova zaplnilo množstvo mladých ľudí, rodín s malými deťmi i starších. "Život je dar!", "Sme tu spolu, aby sme ochránili život od počatia", "Žiadame zákaz potratov", to sú iba niektoré z transparentov, ktoré niesli v rukách účastníci pochodu. Národný pochod za život nebol cieľom, ale prostriedkom na to, aby bola rešpektovaná ochrana života od počatia až po prirodzenú smrť. Sám Košický arcibiskup Bernard Bober ocenil atmosféru pochodu 

takto: “Košice vyslali dobrý signál nielen na Slovensko, ale do celého sveta.“ A my všetci , ktorí sme tam boli, i tí, ktorí nemohli pricestovať sme hrdí na to, že Slovensko sa dokázalo v takomto neuveriteľnom počte zmobilizovať a bojovať za skutočné a pravé hodnoty.

Na záver slová arcibiskupa Zvolenského ako odkaz ľuďom, ktorí sa pochodu zúčastnili:  "Vaša prítomnosť ukazuje to, čo nosíte vo svojom svedomí: obdiv, vďačnosť a absolútnu úctu voči daru života. Vašu úctu a vďačnosť za dar života vyjadrujete však nielen týmto pochodom, ale aj vašou obetavou starostlivosťou o vaše deti, o vašich starých rodičov, o vašich dlhodobo či krátkodobo chorých, o vašich zomierajúcich. Vaša každodenná obetavá úcta k životu z vás robí pravdivú a zdravú časť našej spoločnosti, ktorá má budúcnosť, lebo je za život."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky v kocke