Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Výsledky TESTOVANIA 9-2015

 

MAT

SJL

 Počet žiakov testovaných z daného predmetu

 38

38 

 Priemerný počet bodov školy

 13,76

 18,26

 Priemerná percentuálna úspešnosť školy 

 68,82 % 

 76,10 %

 Percentil školy 

 93,43

 96,82

 Priemerný počet bodov v rámci SR

 10,54

 15,02

 Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci celej SR 

 52,68 %

 62,58 %

 Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 

 16,14 %

 13,52 %

Novinky v kocke