Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Keď sa učitelia učia...

Nevšedné neskoré popoludnie 19.10. zažili naši pedagógovia z gymnázia GCM a Základnej školy sv. Svorada a Benedikta v multimediálnej učebni. Do lavíc zasadli namiesto študentov ich učitelia v pomerne vysokom počte, takmer tridsiatka a „učili sa“. Pán Mgr. L. Lorinc a PaedDr. V. Štefániková sú dlhoročnými autormi projektového vyučovania a stoviek prezentácií v PPT (PowerPoint). Aj v našej škole sa uplatňujú vysoko inovatívne, moderné a efektívne metódy vo vyučovaní, ktoré však treba neustále inovovať a  vylepšovať. Preto svoje skúsenosti a praktické vedomosti Mgr. L. Lorinc rád odovzdáva aj ostatným kolegom, učiteľom.

Hlavným ťažiskom stretnutia bola tvorba prezentácií na rôznych vyučovacích predmetoch, ďalej informácia o prezentačnom programe, tvorba prezentácie ako podporného materiálu daného projektu, fázy vytvárania prezentácie: zber, triedenie materiálov, spracovanie informácii, pravidlá úspešnej prezentácie, jazyk prezentácie, zmysly poslucháčov, obrázky, videosekvencie, zvuky, audio nahrávky, tlačené materiály, ďalej postup tvorby, napr. návrhov, obrázkov, kontrastov, efektov, rozličné písmo, vkladanie a rozloženie textu, rôzne prepojenia, odkazy, video atď. Mali sme možnosť pozrieť si niekoľko vzorových prezentácií nielen od kolegu Mgr. Lorinca, ale zaujímavé boli aj prezentácie Mgr. M. Bažaličkovej z chémie a biológie.  Veľmi oceňujeme, že sme si jednotlivé fázy tvorby mohli  priamo s inštruktážou vyskúšať na animáciách, hypertextových odkazoch a iných rôznych prvkoch. Zistili sme, že do slidov sa môžu vkladať aj rôzne aplikačné úlohy, interaktívne kvízové úlohy, rovnako veľmi dobre sú využiteľné prierezové témy, rôzne aktivizujúce metódy a pod. Vyučovanie s kvalitne pripravenými prezentáciami je mimoriadne efektívne, zaujímavé a atraktívne pre študentov a žiakov. Rovnako je obohacujúce aj pre samotných pedagógov, pretože si ozrejmia viaceré didaktické metódy, „oprášia“ široké pemzum vedomostí z rozličných oblastí života. Takýmto spôsobom sa aj študenti učia v súvislostiach, ktoré vysoko efektívne podporujú pamäť, konštruktívne myslenie, logiku a iné atribúty vzdelávania. Veríme, že prezentácie budú progresívnou súčasťou mnohých vyučovacích hodín a stanú sa atraktívnym zdrojom  nadobúdania a rozvíjania vedomostí. Realizáciou vlastnej či reprodukovanej prezentácie takto podporíme tvorivosť, fantáziu, kritické myslenie, vnútornú motiváciu a inšpiráciu robiť vzdelávanie, seba i svet kvalitnejším. Ďakujeme ešte raz kolegom Mgr. Lorincovi a  Mgr. M. Bažaličkovej za ich čas a zmysluplne strávené popoludnie vďačných učiteľských „poškolákov.“

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Gabriela Kratochvílová)

Novinky v kocke