Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Trieda číta triede

Mesiac marec patrí knihe, najlepšej kamarátke nás všetkých. Knihy berieme do rúk často, v knižnici, ktorú pravidelne navštevujeme, v školskom čitateľskom kútiku, ale aj doma. To, že si naše čitateľské zručnosti neustále zdokonaľujeme, sme dokázali v tomto období aj našim kamarátom. Štvrtáci a druháci čítali prvákom, prváci zasa štvrtákom. Takto sme obohatili hodiny slovenského jazyka a rozprávkovým textom sme potešili nejednu detskú čitateľskú dušu. Do každodenného čítania, milí kamaráti a nech vám kniha spríjemňuje vaše voľné chvíle.

 

 

Novinky v kocke