Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Tretiaci na Mestskom úrade v Nitre

V pondelok 19.júna sa naši tretiaci vybrali na stretnutie s pánom primátorom Marekom Hattasom na úrad, kde ich privítala pani Jarka Juhásová, vedúca kancelárie primátora. Návšteva bola zaujímavá, plná očakávaní a zvedavých otázok. Pán primátor ukázal deťom mestské insígnie, opísal prácu na úrade, odpovedal na otázky detí, zaujímalo ho, ako sa im darí v škole, aké krúžky navštevujú. Poprial im úspešné ukončenie školského roka a krásne oddychové prázdniny bez úrazov. Deti mali aj možnosť priamo navštíviť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré v tento deň rokovalo.

 

Ďakujeme kancelárii primátora za milé privítanie a sprevádzanie po miestach nám doposiaľ nepoznaných.

Novinky v kocke