Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Po stopách sv. Cyrila a Metoda

Dňa 18.10. sa  žiaci a študenti našej školy zúčastnili školskej exkurzie  . Navštívili v ČR expozíciu venovanú k 1150. výročiu príchodu  vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na  naše územie v Pamätníku Veľkej Moravy v Starom Meste. Na videoprojekcii aj na archeologických dokumentoch spoznávali priamo život, prácu a prvé kresťanské korene našich predkov. Po prehliadke pamätníka sa presunuli na veľmi zaujímavé pútnické miesto, do nádhernej baziliky na Velehrade. Bazilika je zasvätená sv. Metodovi a  Nanebovzatiu Panny Márie, kde  páter Peter celebroval svätú omšu. Návšteva baziliky bola spojená aj s odborným výkladom. Veľkomoravské opevnenie sídliska stredného Pomoravia v 9. storočí si prezreli  v Archeoskanzene Modrá.

Bol to úžasný, živý kontakt s históriou. Exkurziu sme zakončili prehliadkou historického centra v Uhorskom Hradišti. Plní prekrásnych dojmov, poznatkov a duchovného povzbudenia sme sa šťastlivo vrátili domov. 

 
Novinky v kocke