Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Beseda s lekárom

Dňa 23.10. 2012 o 9.00 hodine mali žiaci 3. a 4. ročníka besedu s lekárom, pánom doktorom Štrpkom.

Pán doktor deťom názorne predviedol a ukázal poskytovanie prvej pomoci. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy. Mali množstvo otázok, ktoré im pán doktor Štrpka trpezlivo a primerane veku zodpovedal a vysvetlil.


  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky v kocke