Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Veľkí čítali malým...

Štvrtý kráľ

 

         ”Už ide, už ide...!” ozývalo sa chodbami našej školy. Kalendár ukazoval 20. december, Deň veľkého sťahovania národov, pardon, tried.

         Všetci žiaci 5.-9. ročníka si pripravili pre svojich mladších spolužiakov z prvého stupňa čitateľský program – príbeh Štvrtý kráľ. Deviataci ho prečítali prvákom, ôsmaci druhákom... atď.

           Kto bol štvrtý kráľ? Bohatý vládca, ktorý putoval za Ježiškom do Betlehema. Chcel obdarovať Jezuliatko vzácnym rubínom. Cestou po krajinách však stretával biednych ľudí, a tak zo svojho bohatstva rozdával a rozdával, až napokon dal všetko, čo mal. Postupne zostarol, schudobnel a ochorel. Zostalo mu však veľké srdce plné milosrdných skutkov ochotné pre Ježiša aj zomrieť.

         Posolstvo tohto kráľa zostalo v nás. Každý sa môže stať ŠTVRTÝM KRÁĽOM. Veď tie najvzácnejšie veci sú zadarmo!

         Deti dostali na pamiatku kráľovské korunky na múdre hlavičky a s radosťou sme sa rozišli v ústrety rozžiareným Vianociam.

Fotogaléria

Pripravili p. učiteľky slovenského jazyka so žiakmi 5.-9. ročníka

 

Novinky v kocke