Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Veľkonočné zvyky a tradície Ponitria

Prečo vynášali a zapaľovali naši predkovia Morenu? Aké jedlá jedli v pôstnom období? Čo spievali dievčatá na Kvetnú nedeľu? Ktorý kroj si obliekali vo sviatok?...

 V krajskej knižnici Karola Kmeťku  sa štvrtáci dozvedeli odpovede na tieto i ďalšie otázky o ľudovej kultúre nášho regiónu Ponitrie. Súbor Tradícia z Drážoviec nás potešil krásnymi krojmi, piesňami a tancom. Šikovní ujovia nám ukázali ako sa plietol korbáč a  teta zaspievala pieseň Kvetná nedeľa, ktorú kedysi spievali dievčatá pri nesení konárika ozdobeného farebnými stuhami z domu do domu. Mladšie dievky zo súboru zatancovali na pieseň Heli, heli helička. Obdivovali sme kraslice, ktoré vyrobili ruky šikovných žien a dievčat . A naši chlapci by najradšej zmerali aký dlhý korbáč uplietol ujo z Drážoviec.

Ďakujeme za poučnú a milú besedu                           

žiaci 4.A a p.uč.Buffová

Fotogaléria

Novinky v kocke