Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Reč na vodu nenapíšeš......

   Dňa 12.6.2013 sa uskutočnilo divadelné predstavenie z príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v hradnej Gotickej priekope pod názvom  Reč na vodu nenapíšeš.......

V divadelnom pásme hralo 53 žiakov 3. až 9. ročníka.

    Dej hry bol koncipovaný na historicky -  literárnom a hudobnom základe zo života a posolstva našich vierozvestov. Hlavní protagonisti (Michal Dolnák, Samuel Špánik, Radoslav Holeš, Dávid Sedmák, Samuel Olach, Samuel Strnát, Hugo Fabián a iní...) významných historických osôb sa svojich rolí zhostili vynikajúco.

Neoddeliteľnou súčasťou bol multifunkčne zostavený spevokol, ktorý svojím spevom, scénickým tancom a divadelnými prvkami dotvoril úžasnú atmosféru   udalostí  Veľkej Moravy. Slovenské rodiny hrali najstarší deviataci spolu s najmenšími tretiakmi, vytvárali divadelné obrazy zo súdobého obdobia. Celú atmosféru citlivo a s nehou dotvárali slová Legendy o Slovákoch v podaní Natálky Kováčovej, Dávidka Sedmáka a Michala Dolnáka .

Zážitok z vydareného predstavenia umocňovala aj galéria výtvarných prác  všetkých našich žiakov  s tematikou cyrilometodskej tradície a jej odkazu v súčasnosti.

   Záver hry vyznel v radosti z úspešného predstavenia, v hlbokom prežití, v pocite vďaky a najmä ku  cti a sláve našich poslov  Božieho slova  - sv. Cyrila a Metoda.

Fotogaléria

Novinky v kocke