Základná škola sv. Svorada a Benedikta

LA TRACCIA

„Priviedla nás k nim Božia Prozreteľnosť“, povedal na záver prednášky riaditeľa talianskej školy La Traccia p. Peter, „no teraz by sme chceli krok za krokom prehlbovať naše vzájomné vzťahy.“

 

La Traccia znamená po taliansky stopa. A naozaj nesie táto škola svoj názov právom, pretože jej návšteva vo vás určite zanechá svoju stopu. Aké je to prekvapujúce, keď nájdete školu, v ktorej sa vám zdá, že žiaci sa tu učia s radosťou. Možno by sme si mohli povedať, že prvý dojem klame, ale určite nie istá vnútorná intuícia, ktorá nám hovorí: Je tomu veru tak. Mnohí zo študentov školy sa po niekoľkých rokoch vracajú späť do Traccie, aby tam pôsobili ako profesori a sú na to hrdí.

Škola je podobná našej Spojenej katolíckej škole. Má tiež takmer tisíc študentov, ktorí navštevujú tri stupne: Primárny, sekundárny a lýceum. V primárnom stupni sú tí najmenší, ktorí majú 6 – 10 rokov, v sekundárnom majú 11 – 14 rokov. Potom sa niektorí zo študentov so školou rozlúčia, aby sa mohli vzdelávať v nejakom praktickom odbore, ale mnohí aj zostávajú, aby pokračovali na lýceu a môžu si vybrať z troch jeho zameraní: jazykového, vedeckého a umeleckého.

Školu založila skupina rodičov z komunity Comunione e Liberazione pred tridsiatimi rokmi a dodnes sa práve rodičia živo podieľajú na jej existencii a živote. Stretli sme sa dokonca s rodičmi, ktorí sa kvôli škole presťahovali, lebo im veľmi záležalo, aby ich deti mali dobrú výchovu a vzdelanie.

To boli naše skúsenosti po návšteve školy la Traccia a veľmi nás tešilo, keď sa konečne podarilo, že nás prišiel navštíviť riaditeľ školy Franco Nembrini, ktorý svoju návštevu ukončil veľmi peknou a hodnotnou prednáškou zo skúsenosti katolíckeho učiteľa, v ktorej okrem iného povedal:

 „Výchova je problémom svedectva. Nie je problémom detí alebo mladých, že sú v dnešnej dobe takí pomýlení, ale v prvom rade je to naša zodpovednosť.

Vo výchove nie je problémom generácia detí, ale generácia otcov, nie generácia učeníkov, ale generácia učiteľov.“ (Z knihy: Franco Nembrini: Otec v synovi – ktorá, čoskoro vyjde aj po slovensky.)

Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si pozrieť stránku. www.latracciabg.it

Fotogléria

Novinky v kocke