Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Plavecký výcvik 2014

V dňoch 14.-16.5.2014 sa žiaci šiestych ročníkov  zúčastnili plaveckého kurzu. Plavecký kurz sa konal v mestskej plavárni v Nitre.

V prvom dni mali deti absolvovať:

- dýchanie vo vode a do vody

- práca dolných končatín s doskou vybraného plaveckého spôsobu s dýchaním

- práca paží s doskou ( medzi dolnými končatinami) s dýchaním

- splývanie - nácvik  a zdokonaľovanie

- nácvik práce dolných končatín pri vybranom plaveckom spôsobe

 V druhom dni mali žiaci za úlohu:

- zdokonaľovanie práce dolných končatín a dýchanie do vody

- individuálne odstraňovanie chýb

- nácvik paží k vybranému plaveckému spôsobu

- zdokonaľovanie práce paží v súhre s dýchaním do vody

- lovenie predmetov skokom

Posledný tretí deň žiaci úspešne ukončili kurz nasledovne:

- plavecké obrátky

- štafetové súťaže

- plávanie na čas - 50 m

- štafetové súťaže

Fotogaléria

Novinky v kocke