Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Amici della Traccia

V dňoch 5. – 9. júna sme na chvíľu vymenili našu školu a išli sa pozrieť do talianskej školy La Traccia, v ktorej práve prebiehali koncoročné slávnosti školy spojené s vystúpeniami žiakov, učiteľov, výstavami žiackych prác a rôznymi zaujímavými prednáškami. Na cestu sa vydali zástupcovia rodičov, učiteľov a sestričky pod vedením Pátra Petra. Bariéra jazyka sa rýchlo stratila pod vplyvom talianskej srdečnosti, krásneho počasia a rýchlej jazdy Vincenza. Naša drahá Anna Serena sa o nás starala akoby nemala iných starostí. Chcela nám sprostredkovať to najlepšie, čo v škole mali a tak sme sa mohli rozprávať s riaditeľom školy, zástupcom rodičov a aj ona sama nám venovala veľa zo svojho času.

 Videli sme veľa rodičov, ktorí si školu vážia a venujú sa jej aj napriek svojej práci – niektorí rodičia varili, iní predávali, ďalší piekli pizzu a každý s radosťou sa počas desiatich dní slávností venoval škole. Získali sme veľa pekných skúseností, dotkla sa nás ich srdečnosť a dobroprajnosť, keď nám každý chcel ukázať to najlepšie, čo robí ten druhý a každý sa tešil z úspechu druhého. Hlboký a zároveň odborný rozhovor nadviazal náš pán zástupca Kudlačák so svojim talianskym kolegom učiteľom fyziky.

Pri svätej omši na Turíce sme ešte raz pocítili veľkú srdečnosť našich talianskych priateľov, keď na sv. omši generálny vikár odovzdal škole La Traccia relikviu Jána XXIII., rodáka z okolia Bergama a dodal, že tu má ešte jednu relikviu pre školu na Slovensku. Naša radosť a vďačnosť bola veľká, keď sme prevzali túto vzácnu relikviu.

Tešili sme sa, že táto spolupráca sa rozvíja nielen v pracovnom duchu, ale aj v duchu naozajstného priateľstva.

Fotogaléria

Novinky v kocke