Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Deň školy 2014

Za túto nádhernú nedeľu 28.9.2014 sa už patrí iba z celého srdca poďakovať.

V prvom rade sa chceme poďakovať Pánu Bohu, že všetko tak úžasne riadil a daroval nám krásne počasie.

Ďakujeme aj pánovi dekanovi Haferovi a riaditeľovi CVČ Martinovi Čepčekovi za poskytnutie priestorov na Klokočine a všetkého ostatného, čo sme potrebovali.

Bez rodičov z našej Rady rodičov by sa tiež nič neudialo a tak na tomto mieste patrí veľká vďaka aj im za čas, ktorý si našli, za sponzorov, ktorých zohnali a výborný guláš, ktorý nám navarili.

Ďakujeme P. Petrovi, ktorý hoci menej viditeľne, ale podstatne stál pri zrode tohto nového podujatia v našej škole.

A v neposlednom rade všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek iným spôsobom prispeli k tomu, aby tento deň bol vydarený – p. riaditeľovi a p. zástupkyni, bývalým žiakom, ktorí pomohli v spevokole, deviatačkám, ktoré si pripravili program, rodičom, ktorí prišli a prispeli k vytvoreniu dobrej atmosféry a tiež finančne podporili náš školský dvor.

Možno ste v tomto krátkom ďakovaní postrehli veľa chvály, no keď si teraz pozriete fotky a tváre ľudí, dáte mi za pravdu, že všetko bolo chvály hodné!

Fotogaléria

Novinky v kocke