Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Nová preliezka

V tomto školskom roku nám vrámci revitalizácie školského dvora pribudla na školskom dvore nová multifunkčná preliezka. Deti sa jej potešili a veľmi rady na nej cvičia a hrajú sa. Srdečná vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí prispeli k jej vybudovaniu. Tým, ktorí finančne prispeli na Dni školy a tiež štedrému sponzorovi z radov rodičov.

Fotogaléria

Novinky v kocke