Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Zber papiera

A máme tu výsledky! Všetkým zberačom ďakujeme, každý, kto sa zapojil dostal sladkú odmenu a tí najväčší zberači aj čosi navyše.

Poradie tried (priemer na triedu):

1. Miesto 8.B         3 308 kg 

2. Miesto 3.A         1 446 kg

3. Miesto 2.A         1 012 kg

 

Poradie jednotlivcov – odmenení boli tí, ktorí priniesli nad 300 kg:

1. Miesto                Mária Čásarová 8.B        431kg

2. Miesto                 Sabínka Bojdová 3.A      421kg

3. Miesto                 Rebeka Dřízhalová 1.A  380kg

4. Miesto                 Jakub Ďurica 3.B

5. Miesto                 Dominik Čepček 1.B

Gratulujeme!

Novinky v kocke