Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Zber papiera- vyhodnotenie

JESENNÝ ZBER PAPIERA

 

spolu kg

priemer na žiaka

 

I.A

268 kg

12,18  kg

 

I.B

1213 kg

57,76 kg

2. miesto  

II.A

625 kg

28,41 kg

 

II.B

509 kg

23,14 kg

 

III.A

600 kg

33,33 kg

 

III.B

613 kg

29,19 kg

 

IV.A

845kg

35,21 kg

 

IV.B

1278 kg

51,12 kg

3. miesto 

V.A

664 kg

25,53 kg

 

V.B

351 kg

15,26 kg

 

VI.A

996 kg

32,13 kg

 

VII.A

44 kg

1,69 kg

 

VIII.A

52 kg

1,68 kg

 

IX.A

95 kg

4,13 kg

 

IX.B

2736 kg

136,8 kg

1. miesto 

spolu

10 889 kg 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Jednotlivci: 

1. miesto          Viliam Tužák (I.B)                         933 kg

2. miesto          Rebeka Zrubcová (IX.B)             874 kg

3. miesto          Matej Refka (VI.A)                       490 kg

 

Rebeka Dřízhalová (II.A)               295 kg

Matej Karban (III.B)                         292 kg

Marko Minarčiny(IV.B)                   281 kg

Sofia Zrubcová (IV.A)                    261 kg

Martin Kuťka (VI.A)                         203 kg

Marek Krajči (III.B)                           200 kg

            

Novinky v kocke