Základná škola sv. Svorada a Benedikta

A visitor from Irland

V týchto dňoch na našu školu zavítal zahraničný hosť – páter Patrick z Írska. Postupne navštívil triedy 5- 9. ročníka, aby v angličtine predstavil svoju rodnú krajinu.

stredu sa žiaci viacerých tried dozvedeli o histórii, viere i významných osobnostiach Írska. V 5-tom storočí patril medzi nich sv. Patrick, ktorý pochádzal zo Škótska a ohlasoval kresťanskú vieru pohanským obyvateľom Írska. Íri si ho dodnes uctievajú ako svojho patróna a 17. marec oslavujú St. Patrick´s day. V závere hodiny p. Patrick naučil žiakov pieseň – ukazovačku, ktorá všetkým naplnila srdce radosťou.

 (text: sr. Mária Agáta)

Fotogaléria

Novinky v kocke