Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Deň matiek

Tento rok, ako aj po iné roky,  sme oslavovali Deň matiek. Pani učiteľky so žiakmi nacvičili program. Žiaci z prvého stupňa predniesli pekné piesne, básne, malý tanček – ukazovačku ; flautový krúžok sa prezentoval tromi skladbičkami s klavírnym sprievodom ; za druhý stupeň zaznela pieseň o mame a zároveň celým programom sprevádzali slovom, spevom, tancom aj scénickou dramatizáciou  žiaci z ilustračného krúžku.

Po peknom programe nasledovalo sladké agapé. Šikovné kuchárky a pekárky – maminy, babky, tety... sa nenechali zahanbiť a priniesli sladké i slané pokušenia. Chutili naozaj skvelo. Po občerstvení sme sa presunuli do kostola, kde bol ruženec a po ňom sv. omša. Teda nasýtili sme svoje oči, uši, srdcia, žalúdky i duše. 

(text: Mgr. Katrebová)

fotogaléria

Novinky v kocke