Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Naša škola mala narodeniny - 25 rokov

DSC_1469.jpg – 141.90 kB

2.jún 2016 nebol všedný deň, obyčajný štvrtok. Stal  sa výnimočným oslavou štvrťstoročia založenia našej školy. Predpoludním žiaci ročníkov 1- 4. absolvovali 17 stanovíšť súťaží, kvízov, športových výkonov a rôznej zábavy, ktoré im pripravili naši deviataci z oboch tried. Že sa im hry  páčili, bolo vidieť podľa ich rozpálených líčok a šťastných úsmevov.  Žiaci druhého stupňa si najskôr na triednických hodinách vyskúšali, čo všetko vedia o histórii našej školy v podobe zaujímavého kvízu, ktorý pripravila sr. Mária Agáta. Mnohých prekvapili nielen otázky, ale najmä správne odpovede. Potom mali rôzne  športové aktivity. 

Hlavné oslavy 25. výročia  začali slávnostnou omšou, na ktorej sa zúčastnili veľmi vzácni hostia. Otec biskup Viliam Judák a rovnako  ctený   otec biskup František  Rábek, mnohí ďalší milí a vzácni hostia. Zástupca MŠ,  bývalí riaditelia i zástupcovia školy.  Spomienkový večer pokračoval  príhovormi vážených hostí a kultúrnym programom v telocvični gymnázia, ktorý pripravili žiaci a študenti so svojimi pedagógmi. Odzneli krásne melódie klavírnej virtuózky Aničky Babčanovej,   hudobno-slovné pásmo Zoborské cesty v podaní žiakov dramatického krúžku, predstavili sa aj mladí flautisti a naši tohtoroční prvoprijímajúci drobci zaspievali pekné piesne. Slávnostný večer pokračoval  chutným pohostením. Rozhovory, spomienky,  dojatie z osobného stretnutia bývalých i súčasných zamestnancov  pokračoval do neskorých nočných hodín. Na záver sme mali možnosť  pozrieť si skvelý  film o všednom dni  a živote študentov, žiakov, profesorov a učiteľov našej školy. Film vznikol vo vlastnej réžii  talentovaných študentov gymnázia. Štvrťstoročie je krásny vek mladosti i dospelosti zároveň a taká je i naša škola. Mladá duchom a dospelá vzdelávaním. Príjemný večer pomaly odznel a na ďalší deň nás čakala super odmena v podobe riaditeľského voľna.  

 Pri tejto vzácnej a krásnej príležitosti nám nedá nespomenúť si na slová nášho literárneho barda, Milana Rúfusa.

Škola

Škola je veľký dom, škola je veľká, žijú v nej školáci a pani učiteľka.

Škola je vážny dom, celá je vážna škola.

A škola bez kvetov je ako jeseň holá.

Nech teda zasvietia deťom v nej do svetnice,

ak už nie slniečko, aspoň tie slnečnice.

Aj naša škola je veľká, aj  ona má vážnu úlohu, aj v nej žijú detičky, ale je veselá, milá, hlučná, ale najmä šťastná, pretože v nej prebývajú naše slniečka - šťastné deti, nad ktorými bdie náš dobrotivý nebeský Otec a láskavá náruč  nebeskej Matky - Panny Márie. Ďakujeme   Pánu Bohu  za dar  úžasných dvadsiatich piatich rokov a prajeme našej školičke ešte mnoho úspešných  a požehnaných rokov. Vivat, alma mater!

(text: Mgr. Gabriela Kratochvílová, Mgr. Blanka Farkašová, foto: sestra Diana)

fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

Novinky v kocke